Сталкер Г
за Сталкер Г ЕООД


П О Ц И Н К О В А Н И    Т Р Ъ Б И


тръба


d s d s
mm " mm mm " mm
21,3 12 2,6 2,9 60,3 2 3,2 3,6
26,9 34 2,6 2,9 76,1 212 3,6 4,0
33,7 1 2,9 3,2 88,9 3 3,6 4,0
42,4 114 2,9 3,2 114 4 4,0 4,5
48,3 112 3,2 3,6 139,7 5 4,0 4,5
услуги
контакти
винкели двойно Т образни швелери
шини ламарини рифел
тръби квадрати кръгове кухи профили